Uus tegija uute ideedega

Vana maja või korteri renoveerimine

Olles uus tegija renoveerimisturul on AusKonsult OÜ huvitatud tõstma eramaja- ja korteriomanike teadlikkust uuematest võimalustest ehitusprojektide kavandamisel ja elluviimisel. Nagu uusehituse puhul on ka renoveerimise juures raske muuta väljakujunenud arusaamu ja ettekujutust kuidas miski toimib. AusKonsult OÜ eesmärk on kasutada uuemaid toimivaid lahendusi, et saavutada kõrgemat kvaliteeti. Uusehitiste projektid on tihti väga mahukad ja keerulised, seetõttu on nende puhul olulised korralik projekt ja hea visuaalne ülevaade. Selle saavutamiseks ja info efektiivseks edasi andmiseks on uute hoonete projekteerimisel võetud suund BIM-le (Building Information Modelling), mille  kasutamine aitab parandada ka renoveerimisprojektide kvaliteeti.

 

Nutikas renoveerimine algab projektist

Projektita renoveerimistööde teostamine on laialt levinud. Sellest tulenevalt esineb:

  • palju ümbertegemisi,
  • objektil lahenduste väljamõtlemise tõttu tekkivaid tööseisakuid,
  • tähtaegade ületamisi,
  • mööda rääkimist tellija ja ehitaja vahel,
  • vigade esinemisel vastutuse hajumist,
  • lõpptulemusest selge visiooni puudumist.

Projekti koostamise eelis on:

  • kliendile sobivaimate lahenduste välja selgitamine,
  • ehitustehniliste probleemide lahendamine,
  • ökonoomseimate variantide leidmine,
  • garantii tehtud tööle.

Sõltuvalt olukorrast ja vajadusest teeb AusKonsult OÜ 2D joonised ja/või 3D mudeli. 3D mudeli loomine aitab näha võimalikke tekkivaid probleeme, visualiseerib tellijale lõpptulemuse enne töödega alustamist ning võimaldab planeerida kulutusi. Varasem kogemus näitab, et keeruliste 2D jooniste lugemine on raske ka projekteerimisega seotud inimeste seas, rääkimata ehituskaugetest klientidest.

 

 

3D mudel ja plaan

Jaga seda:
Facebook