Korteri ja maja renoveerimise konsultatsioon

Ehitus on kallis valdkond, seepärast on eriti oluline kaasata ehitusala spetsialistid. Korteri ja maja renoveerimise konsultatsioon on omanikule heaks stardiks kogu ettevõtmise õnnestumisel. Kuulame ära Teie soovid ja ideed, tutvume objektiga ning anname nõu. Püüame vältida vastust Nii ei saa!, vaid otsime variandid, kuidas saab. Lähtume põhimõttest, et miski pole võimatu, kuid mõned lahendused võivad olla ebaotstarbekad. Sellisel juhul põhjendame, miks meie arvates peaks olukorra lahendama teisiti. Lõpliku otsuse teeb siiski klient. Seejuures on oluline, et otsus oleks tehtud teadlikult mitte infopuuduse tõttu.

Esmane konsultatsioon on Tallinna piires tasuta (muus osas vaja eraldi kokku leppida).

Korteri või maja renoveerimise konsultatsioon

 

Jaga seda:
Facebook